Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Nhân viên bán hàng phổ thông


Ngày đăng: 18-07-2017 | Ngày cập nhật: 18-07-2017
***Cửa hàng mới mở thêm chi nhánh mới
*cần gấp một số nhân viên nam nữ bán hàng phổ thông
*Yêu cầu nam nữ 18 -- 35 
_vui vẻ nhiệt tình trong công việc
*LIÊN HỆ : 0934.944.460 GẶP CHỊ LIÊN TRỰC TIẾP

Thông tin liên hệ


: mailien19684
:
:
:
: