Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Cộng tác viên tiếng Anh trình độ giỏi


Ngày đăng: 04-08-2017 | Ngày cập nhật: 04-08-2017
Tình hình là công ty mình đang thi tiếng Anh để hoàn thành hồ sơ cho nhân viên, mà mọi người thi hoài không đạt. Nên giờ cần tìm một số bạn vô thi chung chỉ bài giúp bọn mình, sáng sớm mai bọn mình nộp danh sách lên công ty mà giờ mới nghĩ ra vấn đề này nên cần gấp một số bạn giúp đỡ . (thù lao 1tr3 đến 1tr6). Công ty người đông mà thi rớt hoài nên tháng nào cũng thi 1 đến 2 lần, nếu kết quả ok thì mấy đợt thi sau mong được sự giúp đỡ tiếp tục của mn để các anh chị trong công ty làm cho xong hồ sơ. Các bạn giúp đỡ được mong qua gấp để trao đổi. Cảm ơn rất nhiều.