Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Bán cá trê màu vàng đồng


Ngày đăng: 05-08-2017 | Ngày cập nhật: 05-08-2017
đồng tại Long Hồ-Vĩnh Long. Trọng lượng 550 gram. Anh em nào thích đến hốt liền. Giá ra đi của em nó là 1.000.000 đồng. Số liên lạc không chín không chín sáu bốn chín chính  sáu 4. Nhanh, lẹ, miễn nhắn tin.