Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Chuyen sua chua va cung cap linh kien laptop gia si


Ngày đăng: 05-08-2017 | Ngày cập nhật: 05-08-2017
Qtech laptop
chuyen sua chua va cung cap linh kien gia si
lam ban le + thay loa laptop lay trong ngay


mien phi thay lcd        
gia cho lcd laptop cho tat ca cac dong may
dell - tsb - hp - sony - samsung - acer - asus 

- 14.0 ( day )                    850k
- 14.0 ( slim )                   870k
- 14.1 ( wide )                   750k
- 15.6 ( day )                    950k
- 15.6 ( slim )                    870k
- 15.4 ( wide )                   700k
- 11.6 , 10.1 , 12.1 , 13.3  ( xin lien he truoc )

- pin laptop dell , tsb , hp , acer , asus , samsung             280k
- pin sony                                                                       500k 

ban phim : dell , hp , tsb , acer , asus , samsung ,            120k .........
ban phim sony                                                                250k

xac : dell , hp , tsb , acer , asus , samsung , sony       170k toi 200k

DVD - SATA - ATA  cho tat ca cac dong may                     200k
HDD 250G . 320G , 500, 1T( xin lien he de co gia tot )
- can laptop da qua su dung  xin lien he 
xin lien he :
0982 793 785 ( gap A THANH )
0933 886 330 ( gap chi HA )
co gui hang ve tinh ( mien phi gui hang )