Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Dell e6400 core2; 8700


Ngày đăng: 06-08-2017 | Ngày cập nhật: 06-08-2017
Hiện toi dung con dell, dang su dung tot lượt wed nghe nhạc ,, van ban ecxel ok ,, game phi hop voi hoc sinh sinh vien van phong . Fix cho Anh Chị em nao nhiet Tinh co y dinh  mua.! Tell or nt 01674664989. Thanks