Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Tuyển nhân viên kinh doanh sản phẩm sơn nước, lương cứng 6 triệu + % doanh số


Ngày đăng: 07-08-2017 | Ngày cập nhật: 07-08-2017
 
 
Nhân viên kinh doanh sản phẩm sơn nước (05 người)
 
Mô tả:
 
-      Tạo dựng và duy trì quan hệ với các khách hang
 
-      Tư vấn,giới thiệu sản phẩm tới các khách hàng;
 
-      Đàm phán, ký kết các hợp đồng bán hang.
 
-      Theo dõi, quản lý các đơn đặt hàng (quản lý về số lượng, tiến độ, chất lượng,công nợ,xử lý các khiếu nại và phát sinh khác (nếu có…liên quan đến đơn hàng).
 
-      Nghiên cứu, tham mưu, tư vấn hướng phát triển khách hàng mục tiêu và sản phẩm mục tiêu tới ban lãnh đạo Công ty;
 
 
 
Yêu cầu:
 
- Có đam mê marketing và sales

Thông tin liên hệ


: Facebook
:
:
:
: