Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

đồng hồ để bàn bằng kim loại không phải bằng nhựa và đặt biệt không xài pin


Ngày đăng: 08-08-2017 | Ngày cập nhật: 08-08-2017

cách dùng lên cót bằng tay 

cung cấp sĩ lẻ các loại (đồng hồ để bàn dòng cổ điển )
đồng hồ gà mổ thóc .đồng hồ tứ giác 
tất cả chạy bằng dây cót 

Đồng hồ xưa cổ điển không chạy pin