Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Keo dính cách điện hạ thế 3M Scotch Super 33+


Ngày đăng: 11-08-2017 | Ngày cập nhật: 11-08-2017
Keo dính cách điện hạ thế 3M Scotch Super 33
http://www.dongchau.com.vn/…/keo-dinh-cach-dien-ha-the-3m-s…
Keo dính cách điện hạ thế 3M Scotch Super 33 cho cách điện cấp điện áp hơn 600V, và một vỏ bảo vệ điện áp cao và các cáp điện áp thấp.

Thông tin liên hệ


: Facebook
:
:
:
: