Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Cung Cấp Tủ Mạng Tủ Rack Từ 6u Đến 42u Giá Rẻ Cho Dự Án


Ngày đăng: 20-11-2017 | Ngày cập nhật: 12-12-2017

Tủ rack tủ mạng giá rẻ

Cung cấp tủ rack tủ mạng từ 6u đến 42u giá rẻ trên toàn quốc

Thông số các dòng tủ rack tủ mạng 6u đến 42u

Tủ rack 6u D400            giá : 650.000đ

kích thước : 320 * 550 * 400 mm ( Cao (H) * Rộng (W) * Sâu (D) )
tản nhiêt : 1 quạt gió , ổ điện : 3 ổ cắm điện

Tủ rack 10u D400          giá : 850.000đ 


kích thước : 560 * 550 * 400 mm ( Cao (H) * Rộng (W) * Sâu (D) )
tản nhiêt : 1 quạt gió, ổ điện : 3 ổ cắm điện

Tủ rack 10u D500           giá : 900.000đ 

kích thước : 560 * 550 *500 mm ( Cao (H) * Rộng (W) * Sâu (D) )
tản nhiêt : 1 quạt gió, ổ điện : 3 ổ cắm điện

Tủ rack 10u D600           giá : 1.000.000đ 


kích thước : 560 * 550 * 600 mm ( Cao (H) * Rộng (W) * Sâu (D) )
tản nhiêt : 1 quạt gió, ổ điện : 3 ổ cắm điện

Tủ rack 10u D700          giá : 1.100.000đ 

kích thước : 560 * 550 * 700 mm ( Cao (H) * Rộng (W) * Sâu (D) )
tản nhiêt : 1 quạt gió, ổ điện : 3 ổ cắm điện

Tủ rack 12u D400            giá : 1.050.000đ 

kích thước : 730 * 580 * 400 mm ( Cao (H) * Rộng (W) * Sâu (D) )
tản nhiêt : 1 quạt gió, ổ điện : 3 ổ cắm điện

Tủ rack 12u D500            giá : 1.100.000đ 

kích thước : 730 * 580 *500 mm ( Cao (H) * Rộng (W) * Sâu (D) )
tản nhiêt : 1 quạt gió ,ổ điện : 3 ổ cắm điện

Tủ rack 12u D600           giá : 1.150.000đ 

kích thước : 730 * 580 * 600 mm ( Cao (H) * Rộng (W) * Sâu (D) )
tản nhiêt : 1 quạt gió, ổ điện : 3 ổ cắm điện

Tủ rack 12u D700           giá : 1.200.000đ 

kích thước : 730 * 580 * 700 mm ( Cao (H) * Rộng (W) * Sâu (D) )
tản nhiêt : 1 quạt gió, ổ điện : 3 ổ cắm điện

Tủ rack 20u D600           giá : 2.400.000đ 

kích thước : 1050 * 600 * 600 mm ( Cao (H) * Rộng (W) * Sâu (D) )
tản nhiêt : 2 quạt gió, ổ điện : 6 ổ cắm điện

Tủ rack 20u D800           giá :2.600.000đ 

kích thước : 1050 * 600 *800 mm ( Cao (H) * Rộng (W) * Sâu (D) )
tản nhiêt : 2 quạt gió, ổ điện : 6 ổ cắm điện

Tủ rack 20u D1000 giá : 2.800.000đ 

kích thước : 1050 * 600 * 1000 mm ( Cao (H) * Rộng (W) * Sâu (D) )
tản nhiêt :2 quạt gió, ổ điện : 6 ổ cắm điện

Tủ rack 20u D1200           giá : 3.000.000đ 

kích thước : 1050 * 600 * 1200 mm ( Cao (H) * Rộng (W) * Sâu (D) )
tản nhiêt : 2 quạt gió, ổ điện : 6 ổ cắm điện

- Rack 27u - D600,D800:

Tủ rack 27u - D600 : Giá :2.900.000đ
Tủ rack 27u - D800 : Giá :3.100.000đ

- Rack 32u - D600,D800:

Tủ rack 32u - D600 : Giá :3.400.000đ
Tủ rack 32u - D800 : Giá :3.700.000đ

- Rack 42u - D600,D800:

Tủ rack 42u - D600 : Giá :4.100.000đ
Tủ rack 42u - D800 : Giá :4.300.000đ


Liên hệ:
Kinh doanh : Mr Đông : 01636122388
Email: ngoduydong131988@gmail.com
Sky: Duydong131988

Thông tin liên hệ


: ngoduydong88
: Ngô Duy Đông
: 01636122388
: 57 hoàng cầu - hà nội
: