Đặt banner 324 x 100

Bán đất khu vực Hòn Xện Nha Trang Khánh Hòa *^$.*


Bán đất khu vực Hòn Xện Nha Trang Khánh Hòa

* Địa chỉ : P. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
* Liên hệ : 0️⃣8️⃣6️⃣8️⃣4️⃣8️⃣3️⃣6️⃣6️⃣6️⃣
* Thuận lợi :

- Phong thủy đẹp, hướng ỷ thiên, lưng hướng núi mặt hướng biển, giáp hồ Suối Cá, view siêu đẹp, tầm nhìn thấy biển.
- Cách khách sạn Mường Thanh & bến du thuyền quốc tế Nha Trang 1 phút xe máy
- Cách resort Amiana & resort Champarama 2 phút đi xe máy
- Cách ngã 3 Lương Sơn - Quốc Lộ 1A (nam bắc) 10 phút, thuận lợi đón khách du lịch cả nước.
- Đây là lô đất rộng nhất trong khu vực Vĩnh Hòa - Nha Trang, thuận lợi phân lô bán nền, tiềm năng đầu tư lớn, quy hoạch mở đường nối thẳng Bến Xe Phía Bắc.
- Là trọng khu du lịch của Nha Trang, tốc độ phát triển xây dựng nhà hàng khách sạn hiện đang rất nhanh và dày đặc.
* So sánh giá trong khu vực :
- Giá 32 tỷ VNĐ (9350000 CNY)
- Hiện tại giá chưa tới 1/10 so với khu vực xung quanh.
______________________________

Tuy Hoa Plus - Sell 10000m2 of land in the garden house red book main owner next to International Boat Quay (Nha Trang Beach)

* Address: Trieu Quang Phuc Crossroads & Tran Khat Chan St., Vinh Hoa Ward, Nha Trang, Vietnam
* Contact: 0️⃣8️⃣6️⃣8️⃣4️⃣8️⃣3️⃣6️⃣6️⃣6️⃣
* Advantage :
- Feng shui beautiful, heavenly direction, back facing the mountains facing the sea, Suoi Ca lake, super nice view, sea view.
- 1 minute drive from Muong Thanh Hotel and Nha Trang International Marina
- 2 minutes drive to Amara & resort Champarama
- How to fall 3 Luong Son - National Highway 1A (south north) 10 minutes, convenient to receive tourists in the country.
- This is the largest plot of land in Vinh Hoa - Nha Trang. Advantages of land plots for sale, large investment potential, planning to open a straight line to the Northern Bus Station.
- As a tourist resort of Nha Trang, the pace of development of hotel restaurants is very fast and dense.
* Price comparison in the area:
- Price 32 billion VND (9350000 CNY / 1410000 USD)
- Currently less than 1/10 of the surrounding area.
______________________________

Tuy Hoa Plus - 在国际游艇码头(芽庄海滩)旁边的花园房子红宝书店主中出售10000平方米土地,

*地址:Trieu Quang Phuc Crossroads&Tran Khat Chan St.,Vinh Hoa Ward,芽庄,越南
*联系方式:0️⃣8️⃣6️⃣8️⃣4️⃣8️⃣3️⃣6️⃣6️⃣6️⃣
*优点:
- 风水秀丽,天上的方向,背对着面向大海的山脉,索依卡湖,超级美景,海景。
- 距离Muong Thanh Hotel酒店和芽庄国际码头有1分钟车程
- 2分钟车程到Amara&度假胜地Champarama
- 如何下降3 Luong儿子 - 国道1A(北部北部)10分钟,方便接待游客在国内。
- 这是Vinh Hoa - 芽庄最大的土地。地块出售的优势,投资潜力巨大,拟开辟北汽车站直线。
- 作为芽庄的旅游胜地,酒店餐厅的发展速度非常快,密集。
*在该地区的价格比较:
- 价格320亿越南盾(9350000元/ 1410000美元)
- 目前不到周边地区的1/10。

P/s: Nhờ anh em mô giới có kinh nghiệm bất động sản giúp đỡ!

Bán 10000m2 Đất Biệt Thự Sổ Đỏ Chính Chủ Cuối Cùng Cạnh Bến Du Thuyền Quốc Tế

Thông tin liên hệ


: Tuyhoaplusbds01
: TuyHoaPlus.com
: 0868483666
: TuyHoaPlus.com
: