Đặt banner 324 x 100

Bán đất khu du lịch Vĩnh Hòa Nha Trang (3,2 tr/m) ###


Bán đất khu du lịch Vĩnh Hòa Nha Trang (3,2 tr/m)

* Địa chỉ : Ngã tư Triệu Quang Phục & Trần Khất Chân, P. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
* Liên hệ : 0️⃣8️⃣6️⃣8️⃣4️⃣8️⃣3️⃣6️⃣6️⃣6️⃣
* Thuận lợi :

- Phong thủy đẹp, hướng ỷ thiên, lưng hướng núi mặt hướng biển, giáp hồ Suối Cá, view siêu đẹp, tầm nhìn thấy biển.
- Cách khách sạn Mường Thanh & bến du thuyền quốc tế Nha Trang 1 phút xe máy
- Cách resort Amiana & resort Champarama 2 phút đi xe máy
- Cách ngã 3 Lương Sơn - Quốc Lộ 1A (nam bắc) 10 phút, thuận lợi đón khách du lịch cả nước.
- Đây là lô đất rộng nhất trong khu vực Vĩnh Hòa - Nha Trang, thuận lợi phân lô bán nền, tiềm năng đầu tư lớn, quy hoạch mở đường nối thẳng Bến Xe Phía Bắc.
- Là trọng khu du lịch của Nha Trang, tốc độ phát triển xây dựng nhà hàng khách sạn hiện đang rất nhanh và dày đặc.
* So sánh giá trong khu vực :
- Giá 32 tỷ VNĐ (9350000 CNY)
- Hiện tại giá chưa tới 1/10 so với khu vực xung quanh.
______________________________

Tuy Hoa Plus - Sell 10000m2 of land in the garden house red book main owner next to International Boat Quay (Nha Trang Beach)

* Address: Trieu Quang Phuc Crossroads & Tran Khat Chan St., Vinh Hoa Ward, Nha Trang, Vietnam
* Contact: 0️⃣8️⃣6️⃣8️⃣4️⃣8️⃣3️⃣6️⃣6️⃣6️⃣
* Advantage :
- Feng shui beautiful, heavenly direction, back facing the mountains facing the sea, Suoi Ca lake, super nice view, sea view.
- 1 minute drive from Muong Thanh Hotel and Nha Trang International Marina
- 2 minutes drive to Amara & resort Champarama
- How to fall 3 Luong Son - National Highway 1A (south north) 10 minutes, convenient to receive tourists in the country.
- This is the largest plot of land in Vinh Hoa - Nha Trang. Advantages of land plots for sale, large investment potential, planning to open a straight line to the Northern Bus Station.
- As a tourist resort of Nha Trang, the pace of development of hotel restaurants is very fast and dense.
* Price comparison in the area:
- Price 32 billion VND (9350000 CNY / 1410000 USD)
- Currently less than 1/10 of the surrounding area.
______________________________

Tuy Hoa Plus - 在国际游艇码头(芽庄海滩)旁边的花园房子红宝书店主中出售10000平方米土地,

*地址:Trieu Quang Phuc Crossroads&Tran Khat Chan St.,Vinh Hoa Ward,芽庄,越南
*联系方式:0️⃣8️⃣6️⃣8️⃣4️⃣8️⃣3️⃣6️⃣6️⃣6️⃣
*优点:
- 风水秀丽,天上的方向,背对着面向大海的山脉,索依卡湖,超级美景,海景。
- 距离Muong Thanh Hotel酒店和芽庄国际码头有1分钟车程
- 2分钟车程到Amara&度假胜地Champarama
- 如何下降3 Luong儿子 - 国道1A(北部北部)10分钟,方便接待游客在国内。
- 这是Vinh Hoa - 芽庄最大的土地。地块出售的优势,投资潜力巨大,拟开辟北汽车站直线。
- 作为芽庄的旅游胜地,酒店餐厅的发展速度非常快,密集。
*在该地区的价格比较:
- 价格320亿越南盾(9350000元/ 1410000美元)
- 目前不到周边地区的1/10。

Thông tin liên hệ


: Tuyhoaplusbds01
: TuyHoaPlus.com
: 0868483666
: TuyHoaPlus.com
: