Đặt banner 324 x 100

Tìm chủ mới chó bé fox hươu.


Cần bán fox hươu:

- hơn 2 tháng tuổi

+ Đa tẩy giun và tiêm phòng 2 mũi 5 bệnh

+ Chó nhà đẻ, nhanh nhẹn

+ Bảo hành sức khỏe

Giá sinh viên: 1.500.000

Liên hệ: 0168 225 5062

Thông tin liên hệ


: thuy424thuykhue
:
:
:
: