Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Tư vấn thuê giám đốc hiệu quả


Ngày đăng: 13-01-2018 | Ngày cập nhật: 13-01-2018
Trong xu thế hội nhập và phát triển, để nâng cao trình độ quản lý nhiều doanh nghiệp có xu thế thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để thay mặt chủ sở hữu điều hành doanh nghiệp. Vậy quy định của pháp luật về vấn đề này như thế nào? Hình thức ký kết  ra sao để phù hợp theo quy định của pháp luật, Luật Trí tâm xin giới thiệu xin phân tích một số khía cạnh pháp lý liên quan đến vấn đề này.
Tham khảo bài viết về trung tâm gia sư của công ty Quốc Luật - Một trong những công ty Luật hàng đầu Việt Nam
thue giam doc
Luật doanh nghiệp 2015 không cấm công ty  thuê Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Do vậy, doanh nghiệp được quyền thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm trước HĐTV hoặc HĐQT  về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
Nếu điều lệ công ty không quy định Chủ tịch HĐTV là người đại diện theo Pháp luật, thì Giám đốc (Tổng giám đốc) là người đại diện theo pháp luật của công ty. Nếu Giám đốc (Tổng giám đốc) được thuê là người đại diện theo pháp luật của công ty thì ngay khi có quyết định bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc), công ty phải thông báo đến cơ quan ĐKKD để sửa đổi người đại diện trên giấy chứng nhận ĐKKD; khi kết thúc hợp đồng mà không ký tiếp hợp đồng mới hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Giám đốc (Tổng giám đốc) thì công ty cũng phải thông báo tới cơ quan ĐKKD để chỉnh sửa giấy chứng nhận ĐKKD.
Tham khảo bài viết về công ty giám định của công ty Quốc Luật - Một trong những công ty Luật hàng đầu Việt Nam
Thông thường việc thuê Giám đốc thông qua việc ký một hợp đồng lao động và một quyết định bổ nhiệm và môi quan hệ này được điều chỉnh bởi Luật lao động. Như vậy, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thuê như một người lao động trong doanh nghiệp. Hay nói cách khác, mối quan hệ giữa giám đốc và công ty (đại diện là HĐQT) ở đây là mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động. Mối quan hệ này vì thế phải được điều chỉnh chủ yếu bởi pháp luật về lao động sau đó mới đến pháp luật về doanh nghiệp.
Có những doanh nghiệp không thực hiện thuê Giám đốc theo hợp đồng lao động  mà thực hiện theo hình thức hợp đồng ủy quyền theo đó chủ tịch HĐQT sẽ ký một hợp đồng ủy quyền quản lý với giám đốc, trong đó quy định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên. Trong hợp đồng ủy quyền, thay vì được hưởng lương, các bên có thể thỏa thuận việc giám đốc sẽ được nhận một khoản thù lao xác định hoặc tỷ lệ (%) với doanh thu đạt được. Ưu điểm của phương án này là Chủ sở hữu doanh nghiệp và Giám đốc thuê không bị ràng buộc bằng một Hợp đồng lao động , Một trong những ưu điểm khác của hợp đồng ủy quyền là việc bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền bất cứ lúc nào mà không cần nêu lý do. Như vậy, nếu nhận thấy giám đốc không có năng lực, HĐQT chỉ việc ra một thông báo chấm dứt hợp đồng ủy quyền với người đó là có thể bổ nhiệm người khác thay thế để có thể giúp công ty hoạt động tốt hơn. Điều đó cũng tạo động lực cho người giám đốc, họ phải luôn luôn nỗ lực và sáng tạo nếu không muốn bị cho nghỉ việc bất cứ lúc nào.
Tham khảo bài viết về công ty tài chính của công ty Quốc Luật - Một trong những công ty Luật hàng đầu Việt Nam

Thông tin liên hệ


: phanvanson1965
:
:
:
: