http://trangtindatxanh.com/
Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Cung cấp tủ rack giá rẻ từ 6u đến 42u trên toàn quốc


Ngày đăng: 23-02-2018 | Ngày cập nhật: 05-03-2018

Tủ Rack giá rẻ

Cung cấp các dòng Tủ Rack Tủ mạng giá thành tốt nhất toàn quốc        

                                                                           BẢNG BÁO GIÁ TỦ RACK TỦ MẠNG

 

1/  Tủ rack giá rẻ,Tủ rack 6u – D400    
     
·         Kích thước thực: (HxWxD) H320xW550xD400 mm, 01 cửa có khóa
·         Kết cấu : treo tường, có 01 quạt làm mát , 03 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 650,000 VNĐ
 
 2/ Tủ Rack giá rẻ ,Tủ Rack 10u – D400                                        
 
·         Kích thước thực: (HxWxD) H560xW550xD400 mm, 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : treo tường, có 01 quạt làm mát , 03 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 850,000 VNĐ

3/  Tủ Rack giá rẻ ,Tủ Rack 10u – D500    
 
·         Kích thước thực: (HxWxD) H560xW550xD500 mm , 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 900,000 VNĐ
 
4/ Tủ Rack giá rẻ ,Tủ Rack 10u – D600     
 
·         Kích thước thực: (HxWxD) H560xW550xD600 mm , 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 1,000,000 VNĐ
 
5/ Tủ Rack giá rẻ ,Tủ Rack 12u – D400
 
·         Kích thước thực: (HxWxD) H640xW550xD400 mm , 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 1,050,000 VNĐ
 
6/ Tủ Rack giá rẻ , Tủ Rack 12u – D500
 
·         Kích thước thực: (HxWxD) H640xW550xD500 mm , 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 1,100,000 VNĐ
 
7/ Tủ Rack giá rẻ , Tủ Rack 12u – D600

·         Kích thước thực: (HxWxD) H640xW550xD600 mm , 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá:1,150,000 VNĐ
 
8/ Tủ Rack giá rẻ , Tủ Rack 15u – D600
 
·         Kích thước thực: (HxWxD) H830xW550xD600 mm , 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 1,500,000 VNĐ
 
9/ Tủ Rack giá rẻ , Tủ Rack 15u – D800

·         Kích thước thực: (HxWxD) H830xW550xD800 mm , 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 1,700,000  VNĐ
 
10/ Tủ Rack giá rẻ , Tủ Rack 15u – D1000

·         Kích thước thực: (HxWxD) H830xW550xD1000 mm , 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 1,950,000 VNĐ
 
11/ Tủ Rack giá rẻ ,Tủ Rack 20u – D600

·         Kích thước thực: (HxWxD) H1050xW550xD600 mm , 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 2,400,000 VNĐ
 
12/ Tủ Rack giá rẻ , Tủ Rack 20u – D800

·         Kích thước thực: (HxWxD) H1050xW600xD800 mm , 02 cửa có khóa 
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 2,600,000 VNĐ
 
13/ Tủ Rack giá rẻ , Tủ Rack 20u – D1000

·         Kích thước thực: (HxWxD) H1050xW600xD1000 mm , 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 2,800,000 VNĐ
 
14/ Tủ Rack giá rẻ , Tủ Rack 27u – D600

·         Kích thước thực: (HxWxD) H1420xW610xD600 mm, 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 2,900,000 VNĐ
 
15/ Tủ Rack giá rẻ , Tủ Rack 27u – D800

·         Kích thước thực: (HxWxD) H1420xW610xD800mm, 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 3,100,000 VNĐ
 
16/ Tủ Rack giá rẻ , Tủ Rack 27u – D1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 27U1000
·         Kích thước thực: (HxWxD) H1420xW610xD1000 mm , 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 3,350,000 VNĐ
 
17/ Tủ Rack giá rẻ , Tủ Rack 32u – D600

·         Kích thước thực: (HxWxD) H1600xW610xD600 mm , 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 3,400,000 VNĐ
 
18/ Tủ Rack giá rẻ , Tủ Rack 32u – D800

·         Kích thước thực: (HxWxD) H1600xW610xD800 mm , 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 3,700,000 VNĐ
 
19/ Tủ Rack giá rẻ , Tủ Rack 32u – D1000

·         Kích thước thực: (HxWxD) H1600xW610xD1000 mm , 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 3,900,000 VNĐ
 
20/ Tủ Rack giá rẻ , Tủ Rack 36u – D600

·         Kích thước thực: (HxWxD) H1780xW600xD600 mm , 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 3,900,000 VNĐ

 21/ Tủ Rack giá rẻ , Tủ Rack 36u – D800

·         Kích thước thực: (HxWxD) H1780xW600xD800mm , 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 4,100,000 VNĐ
 
22/ Tủ Rack giá rẻ , Tủ Rack 36u – D1000

·         Kích thước thực: (HxWxD) H1780xW600xD1000 mm , 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 4,300,000 VNĐ
 
23/ Tủ Rack giá rẻ , Tủ Rack 42u – D600

·         Kích thước thực: (HxWxD) H2050xW600xD600mm , 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 4,100,000 VNĐ
 
24/ Tủ Rack giá rẻ , Tủ Rack 42u – D800

·         Kích thước thực: (HxWxD) H2050xW600xD800 mm , 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 4,300,000 VNĐ
 
25/ Tủ Rack giá rẻ , Tủ Rack 42u – D1000

·         Kích thước thực: (HxWxD) H2050xW600xD1000mm , 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 4,500,000 VNĐ
 
26/ Tủ Rack giá rẻ , Tủ Rack 42u – D1100

·         Kích thước thực: (HxWxD) H2050xW600xD1100 mm , 02 cửa có khóa
·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng
·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)
 
Giá: 4,800,000 VNĐ

Liên hệ :
Kinh doanh : Mr Đông : 01636122388
Email: 
ngoduydong131988@gmail.com
Sky: Duydong131988

Thông tin liên hệ


: ngoduydong88
: Ngô Duy Đông
: 01636122388
: 57 hoàng cầu - hà nội
: