Đặt banner 324 x 100

Chia sẻ của CEO trần Quý Thanh về gia đình


Chào anh Lê Huy Hoan,

Không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới phát triển doanh nghiệp gia đình, cho nên khoa học quản trị doanh nghiệp cũng nghiên cứu sâu về mô hình này. Các trường đại học lớn của Mỹ thường mở những khóa đào tạo về quản lý doanh nghiệp gia đình, tôi cũng cho con gái Uyên Phương học tại Harvard về chương trình này.

Trước hết, doanh nghiệp gia đình không như cách hiểu của chúng ta, vợ chồng cha con làm một cơ sở sản xuất hay kinh doanh. Ai thuận chi làm nấy, ai rảnh thì làm thay người kia, cha đi chơi, mẹ làm thay, mẹ đi chơi con gánh vác, lời hay lỗ cũng là chuyện chung. Đây là mô hình làng xã, không chuyên nghiệp.

Trong khoa học quản trị kinh doanh, doanh nghiệp gia đình đương nhiên là vốn của gia đình, nhưng tổ chức bộ máy không theo kiểu gia đình mà tuân thủ các tiêu chí doanh nghiệp, dựa trên cơ sở luật pháp và nguyên tắc kinh doanh.

Đầu tiên là Hội đồng quản trị chuyên nghiệp, thiết lập chiến lược kinh doanh, giao cho ban điều hành thực hiện.

Một doanh nghiệp hoạt động đương nhiên là phải cạnh tranh, không chỉ thương trường trong nước mà là thương trường quốc tế, không chuyên nghiệp chỉ có sập tiệm. Trong nội bộ thì là gia đình, nhưng bước ra thương trường thì chỉ có thắng – thua, thiên hạ đâu quan tâm doanh nghiệp đó là gia đình hay đại chúng, mà cũng chỉ có thắng – thua. Do đó, muốn chiến thắng thì phải nhanh, mạnh, tinh nhuệ. Đây chính là cơ sở lý luận cho việc bắt buộc hội đồng quản trị phải chuyên nghiệp.

Thông thường, các thành viên hội đồng quản trị của doanh nghiệp gia đình là sở hữu vốn, và cho rằng vì sở hữu vốn nên tham gia hội đồng để kiểm soát vốn và theo dõi hoạt động của ban điều hành. Nhưng đó mới chỉ là một nửa, nửa còn lại là phải có trình độ chuyên môn và kiến thức quản trị doanh nghiệp. Các tiêu chí này phải được nâng cao theo đòi hỏi của thực tiễn, nếu không thì sẽ không hỗ trợ được ban điều hành trong hoạch định chiến lược và phát triển công ty.

Nguồn: https://tranquithanh.com/gia-dinh-va-thuong-truong/

Thông tin liên hệ


: doisongvn
:
:
:
: