Đặt banner 324 x 100

Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp


Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
Môi trường marketing là gì?
Môi trường marketing là tổng hợp các yếu tố, các lực lượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến hoạt động marketing của họ. Các yếu tố này luôn vận động biến đổi tạo nên những điều kiện kinh doanh mới cho mỗi doanh nghiệp.

Vì vậy, muốn đưa ra các quyết định marketing thành công, doanh nghiệp tất yếu phải nhận diện, phân tích và dự đoán được tác động của những yếu tố thuộc môi trường kinh doanh đến từng hoạt động marketing. Nói cách khác, sự thành công của mỗi quyết định marketing phụ thuộc vào mức độ thích ứng của nó trước những ảnh hưởng của tất cả các yếu tố môi trường.

Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp

Ví dụ, việc quyết định thời điểm chính xác để thâm nhập và rút khỏi thị trường thường dựa trên một sự phân tích về xu hướng vận động của thị trường và môi trường marketing. Sơ đồ 1 mô tả doanh nghiệp trong môi trường marketing của nó.
Phân tích môi trường marketing của doanh nghiệp
Philip Kotler đã chia các yếu tố môi trường marketing thành 3 nhóm tùy theo mức độ

và phạm vi ảnh hưởng tới quyết định marketing của doanh nghiệp. Đó là:

– Môi trường marketing vĩ mô
Môi trường marketing vĩ mô là những yếu tố và lực lượng mang tính chất xã hội rộng lớn có tác động đến thị trường và hoạt động marketing của doanh nghiệp cũng như tác động đến tất cả các yếu tố của môi trường marketing vi mô. Những yếu tố và lực lượng này vận động hoàn toàn khách quan nằm ngoài sự kiểm soát của các doanh nghiệp thậm chí của các quốc gia.

Có 6 yếu tố thuộc môi trường marketing vĩ mô:
Nhân khẩu
Kinh tế
Chính trị – luật pháp
Công nghệ
Tự nhiên
Văn hóa – xã hội
Phạm vi ảnh hưởng của những yếu tố này bao trùm lên thị trường và tất cả các yếu tố môi trường marketing vi mô và hoạt động marketing với nhiều mức độ và chiều hướng khác nhau. Các doanh nghiệp nghiên cứu các yếu tố này để có chính sách và biện pháp thích ứng chứ khó thay đổi được chúng.

Mục đích nghiên cứu các yếu tố vĩ mô đối với doanh nghiệp là để dự báo được xu hướng vận động trong tương lai của các yếu tố này, dự báo được tác động của các yếu tố này đến thị trường và ngành kinh doanh trong tương lai, đánh giá được cơ hội và nguy cơ của doanh nghiệp trong kinh doanh trên thị trường sản phẩm này, từ đó giúp doanh nghiệp điều chỉnh chính sách và biện pháp marketing cho phù hợp.

Nếu bạn cần tham khảo thêm các dịch vụ về viết thuê tiểu luận, luận văn của chúng tôi hãy tham khảo tại: Viết tiểu luận

Thông tin liên hệ


: haluanvan1080
:
:
:
: