http://trangtindatxanh.com/
Đặt banner 324 x 100
Đặt banner
238 x 160

Nhân Viên Tư Vấn Trực Tiếp Tại Văn Phòng


Ngày đăng: 16-04-2018 | Ngày cập nhật: 16-04-2018

- Tiếp nhận các cuộc gọi của khách hàng gọi lên công ty, cung cấp và giới thiệu cho khách hàng các thông tin về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

- Xử lý khiếu nại khách hàng, quản lý thông tin, dữ liệu khách hàng trong trường hợp vấn đề chưa được giải quyết, chuyển giao cho cấp có thẩm quyền cao hơn để xử lý
- Lưu trữ, cập nhật những thông tin cần thiết của khách hàng vào hệ thống quản lý thông tin.
- Quyền Lợi & Thu Nhập: trao đổi tại công ty
                                                                                
**Liên hệ trực tiếp: 0923.386.860

Thông tin liên hệ


: thanhnhan123
:
:
:
: