Đặt banner 324 x 100

Bán sách Bộ luật lao Động song ngữ 2018 Việt Hoa


Giới thiệu cuốn sách Bộ Luật Lao Động (tam ngữ Việt - Anh - Hoa) xuất bản tháng 7/2018, cập nhật chính sách mới về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động
Để các cơ quan , doanh nghiệp và người lao động có được các tài liệu nói trên, Nhà xuất bản Lao Động cho phát hành cuốn sách:

Bộ Luật Lao Động (tam ngữ Việt - Anh - Hoa)

[​IMG]

Sách Bộ Luật Lao Động Việt - Anh - Hoa 2018
Nôi dung sách được biên soan chính xác theo trình tự giúp bạn đọc dễ hiểu và áp dụng vào công việc. Bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết của sách Tại Đây

Thông tin liên hệ


: sachviet
: Van Dung Pham
: 0981153435
: Nga giáp