Đặt banner 324 x 100

Chòm Sao Ma Kết


Ma Kết
Chòm Sao Ma Kết (Capricorn)
Biu tượng: Con dê đuôi cá
Th thc: Ct Yếu (còn gi là Khi Phát, Tiên Phong)
Nguyên t: Đt
Hành tinh: Sao Th
Cung đa bàn: S Mười
Tuyên ngôn: “Đi bt tôi đi – Nhưng tôi là k xng đáng mà!
Bất cứ chỗ nào trong biểu đồ của chúng ta có Ma Kết thì ở nơi đó chúng ta có thể cảm thấy như đang được trải qua những bài kiểm tra của cuộc sống, đòi hỏi sức chịu đựng và nhẫn nại. Ở đó chúng ta có mục đích và chúng ta muốn có được những kết quả chắc chắn.
 

Thông tin liên hệ


: suadoc0205
:
:
:
: