Đặt banner 324 x 100

Lọc bụi thông gió nhà xưởng - tấm lọc bụi công nghiệp


Tên sản phẩm: Lọc bụi thông gió nhà xưởngtấm lọc bụi công nghiệp

Chất liệu: sợi tổng hợp

Kích thước: 2m*20m và 1,2m*20m

Độ dày: 5mm, 10mm, 15mm, 20mm

Tiêu chuẩn: EN779

Thông tin liên hệ


: Nguyencong.secl
:
:
:
: