Đặt banner 324 x 100

Bột Silica (SiO2) 180, 180GR


http://thiendinhphong.com/san-pham-hoa-chat-cong-nghiep/bot-silica-sio2-180-180gr.html
Bột Silica (SiO2) hay silic dioxit là phụ gia được dùng chủ yếu trong ngành cao su

Bột Silica được dùng trong ngành cao su với mục đích chính là chất độn và tăng hiệu quả môi trường hòa tan giữa các chất hóa học khác với nhau.

- Có 3 dạng: bột, vảy, hạt (màu trắng)

Thông số tham khảo:

- BET:                               170-190 m2/g

- SiO2 content:                >=97%

- Loss (2h @105C):      4.0-8.0% 

-PH value:                       6-7

- DBP:                              2.0-3.5cm2/g

- Na2SO4:                      <=1.5%

Thông tin liên hệ


: myhien
:
:
:
: