Đặt banner 324 x 100

Siêu nấm bệnh


Siêu nấm bệnh:
Công dụng:
- Phòng trị hữu hiệu nấm bệnh hại cây trồng
- Đặc trị bệnh sương mai cà chua
- Khối lượng tịnh : 1kg
Hoạt chất
- Mancozeb: 800g/kg
- Phụ gia đặc biệt: 200gr
ib hoặc liện hệ: 0917515450