Đặt banner 324 x 100

Top 12 đơn hàng đi XKLĐ Nhật Bản lương cao tháng 11 năm 2018


Tháng 11/2018 là một trong những tháng mà xí nghiệp tại Nhật Bản rất quan tâm và tuyển nhiều tại Việt Nam. Trong tháng 11 công ty XKLĐ Nhật Bản DHC đã nhận được rất nhiều đơn tuyển dụng với số lượng hơn 300 lao động theo yêu cầu của nhà tuyển dụng với nhiều ngành nghề rất được quan tâm như: đơn hàng xây dựng, đơn hàng điều dưỡng, chế biển thực phẩm, bẻ sắt, chăn nuôi, kỹ sư cơ khí…

Nội dung tóm tắt bài viết

TOP 12 ĐƠN HÀNG ĐI XKLĐ NHẬT BẢN LƯƠNG CAO THÁNG 11 NĂM 2018

1. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 “15 nữ hộ lý điều dưỡng” 34 triệu/tháng

Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 "15 nữ hộ lý điều dưỡng" 34 triệu/tháng
Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 “15 nữ hộ lý điều dưỡng” 34 triệu/tháng

Mức lương cơ bản: 34.000.000 VNĐ/Tháng (165.480 Yên)
Làm thêm: 13.000.000 VNĐ/Tháng ~ 43h
Địa điểm: KANGAWA
Số lượng: 15 Người
Độ tuổi: Từ 18 đến 25 tuổi
Giới tính: Nữ

Ngày nhận hồ sơ : 13/11/2018
Nhập cảnh dự kiến : Sau khi học viên có N4

 
 
 

Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-hang-xkld-nhat-ban-11-2018-15-nu-ho-ly-dieu-duong-34-trieu-thang.html

Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284 – Mr. Dũng0906 066 880

2. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 “9 Nam Bẻ thép” 33 triệu/tháng

Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 "9 Nam Bẻ thép" 33 triệu/tháng
Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 “9 Nam Bẻ thép” 33 triệu/tháng

 

Mức lương cơ bản: 33.000.000 VNĐ/Tháng
Làm thêm: 14.500.000 VNĐ/Tháng ~ 48h
Địa điểm: CHIBA
Số lượng: 9 Người
Độ tuổi: Từ 20 đến 30 tuổi
Giới tính: Nam

Ngày nhận hồ sơ : 29/11/2018
Nhập cảnh dự kiến : 02/2019

Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-hang-xkld-nhat-ban-11-2018-9-nam-be-thep-33-trieu-thang.html

Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284 – Mr. Dũng0906 066 880

3. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 “6 Nam chăn nuôi lợn” 28 triệu/tháng

Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 "6 Nam chăn nuôi lợn" 28 triệu/tháng
Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 “6 Nam chăn nuôi lợn” 28 triệu/thángMức lương cơ bản: 28.000.000 VNĐ/Tháng (165.480 Yên)
Làm thêm: 10.000.000 VNĐ/Tháng ~ 42h
Địa điểm: IWATE
Số lượng: 6 Người
Độ tuổi: Từ 21 đến 28 tuổi
Giới tính: NamNgày nhận hồ sơ : 29/11/2018
Nhập cảnh dự kiến : 02/2019

Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-hang-xkld-nhat-ban-11-2018-6-nam-chan-nuoi-lon-28-trieu-thang.html

Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284 – Mr. Dũng0906 066 880

4. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 “9 Nam cốp pha” 30 triệu/tháng

Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 "9 Nam cốp pha" 30 triệu/tháng
Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 “9 Nam cốp pha” 30 triệu/tháng

Mức lương cơ bản: 30.000.000 VNĐ/Tháng (165.480 Yên)
Làm thêm: 15.000.000 VNĐ/Tháng ~ 50h
Địa điểm: FUKUI
Số lượng: 6 Người
Độ tuổi: Từ 21 đến 35 tuổi
Giới tính: NữNgày nhận hồ sơ : 29/11/2018
Nhập cảnh dự kiến : 02/2019

Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-hang-xkld-nhat-ban-11-2018-9-nam-cop-pha-30-trieu-thang.html

Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284 – Mr. Dũng0906 066 880

5. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 “9 Nam Nữ gia công kim loại” 31 triệu/Tháng

Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 "9 Nam Nữ gia công kim loại" 31 triệu/Tháng
Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 “9 Nam Nữ gia công kim loại” 31 triệu/Tháng

Mức lương cơ bản: 31.000.000 VNĐ/Tháng (149.940 Yên)
Làm thêm: 12.000.000 VNĐ/Tháng ~ 45h
Địa điểm: Hiroshima
Số lượng: 9 Người
Độ tuổi: Từ 19 đến 26 tuổi
Giới tính: Nam & Nữ

Ngày nhận hồ sơ : 24/11/2018
Nhập cảnh dự kiến : 05/2019

Link tham khảo đơn hàng gia công kim loại tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-hang-xkld-nhat-ban-11-2018-9-nam-nu-gia-cong-kim-loai-31-trieu-thang.html

Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284 – Mr. Dũng0906 066 880

6. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 “6 Nam chế biến thịt bò” 29 triệu/Tháng

Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 "6 Nam chế biến thịt bò" 29 triệu/Tháng
Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 “6 Nam chế biến thịt bò” 29 triệu/Tháng

Mức lương cơ bản: 29.000.000 VNĐ/Tháng
Làm thêm: 10.000.000 VNĐ/Tháng ~ 40h
Địa điểm: GUNMA
Số lượng: 15 Người
Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi
Giới tính: Nữ

Ngày nhận hồ sơ : 18/11/2018
Nhập cảnh dự kiến : 05/2019

Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-hang-xkld-nhat-ban-11-2018-6-nam-che-bien-thit-bo-29-trieu-thang.html

Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284 – Mr. Dũng0906 066 880

7. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 “6 Nam Hàn” 29 triệu/Tháng

Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 "6 Nam Hàn" 29 triệu/Tháng
Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 “6 Nam Hàn” 29 triệu/Tháng

Mức lương cơ bản: 29.000.000 VNĐ/Tháng
Làm thêm: 10.000.000 VNĐ/Tháng ~ 40h
Địa điểm: KANGAWA
Số lượng: 6 Người
Độ tuổi: Từ 20 đến 30 tuổi
Giới tính: Nam

Ngày nhận hồ sơ : 18/11/2018
Nhập cảnh dự kiến : 05/2019

Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-hang-xkld-nhat-ban-11-2018-6-nam-han-29-trieu-thang.html

Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284 – Mr. Dũng0906 066 880

8. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 “12 Nam cơ khí” 29.5 triệu/Tháng

Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 "12 Nam cơ khí" 29.5 triệu/Tháng
Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 “12 Nam cơ khí” 29.5 triệu/Tháng

Mức lương cơ bản: 29.500.000 VNĐ/Tháng
Làm thêm: 13.000.000 VNĐ/Tháng ~ 46h
Địa điểm: NAGANO
Số lượng: 12 Người
Độ tuổi: Từ 18 đến 28 tuổi
Giới tính: Nam

Ngày nhận hồ sơ : 14/11/2018
Nhập cảnh dự kiến : 12/2019

Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-hang-xkld-nhat-ban-11-2018-12-nam-co-khi-29-5-trieu-thang.html

Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284 – Mr. Dũng0906 066 880

9. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 “9 nam Lắp đặt giàn giáo” 28.5 Triệu/Tháng

Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 "9 nam Lắp đặt giàn giáo" 28.5 Triệu/Tháng
Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 “9 nam Lắp đặt giàn giáo” 28.5 Triệu/Tháng

Mức lương cơ bản: 28.500.000 VNĐ/Tháng
Làm thêm: 15.000.000 VNĐ/Tháng ~ 50h
Địa điểm: OKINAWA
Số lượng: 9 Người
Độ tuổi: Từ 18 đến 32 tuổi
Giới tính: Nam

Ngày nhận hồ sơ : 14/11/2018
Nhập cảnh dự kiến : 05/2019

Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-hang-xkld-nhat-ban-11-2018-9-nam-lap-dat-gian-giao-28-5-trieu-thang.html

Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284 – Mr. Dũng0906 066 880

10. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 “15 Nữ hộ tá” 28.2 triệu/Tháng

Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 "15 Nữ hộ tá" 28.2 triệu/Tháng
Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 “15 Nữ hộ tá” 28.2 triệu/Tháng

Mức lương cơ bản: 28.200.000 VNĐ/Tháng
Làm thêm: 15.000.000 VNĐ/Tháng ~ 50h
Địa điểm: KOCHI
Số lượng: 15 Người
Độ tuổi: Từ 19 đến 35 tuổi
Giới tính: Nữ

Ngày nhận hồ sơ : 13/11/2018
Nhập cảnh dự kiến : 12/2019

Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-hang-xkld-nhat-ban-11-2018-15-nu-ho-ta-28-2-trieu-thang.html

Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284 – Mr. Dũng0906 066 880

11. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 “9 nam Gia công kim loại miếng, hàn bán tự động” 30.8 Triệu/Tháng 

Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 "9 nam Gia công kim loại miếng, hàn bán tự động" 30.8 Triệu/Tháng
Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 “9 nam Gia công kim loại miếng, hàn bán tự động” 30.8 Triệu/Tháng

Mức lương cơ bản: 30.800.000 VNĐ/Tháng
Làm thêm: 10.000.000 VNĐ/Tháng ~ 40h
Địa điểm: HIROSHIMA
Số lượng: 9 Người
Độ tuổi: Từ 19 đến 28 tuổi
Giới tính: Nam

Ngày nhận hồ sơ : 11/11/2018
Nhập cảnh dự kiến : 07/2019

Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-hang-xkld-nhat-ban-11-2018-9-nam-gia-cong-kim-loai-mieng-han-ban-tu-dong-30-8-trieu-thang.html

Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284 – Mr. Dũng0906 066 880

12. Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 10 Nam “Phun sơn ô tô” 29.8 triệu/Tháng

Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 10 Nam "Phun sơn ô tô" 29.8 triệu/Tháng
Đơn hàng XKLĐ Nhật Bản 11/2018 10 Nam “Phun sơn ô tô” 29.8 triệu/Tháng

Mức lương cơ bản: 34.000.000 VNĐ/Tháng (165.480 Yên)
Làm thêm: 13.000.000 VNĐ/Tháng ~ 43h
Địa điểm: KANGAWA
Số lượng: 15 Người
Độ tuổi: Từ 18 đến 25 tuổi
Giới tính: NữNgày nhận hồ sơ : 13/11/2018
Nhập cảnh dự kiến : Sau khi học viên có N4

Link tham khảo đơn hàng tại đây: https://xuatkhaulaodongdhc.vn/don-hang-xkld-nhat-ban-11-2018-10-nam-phun-son-o-to-29-8-trieu-thang.html

Thông tin liên hệ zalo/facebook: Ms. Hằng: 0909 161 284 – Mr. Dũng0906 066 880

Thông tin liên hệ


: sangocnjanmi
:
:
:
: