Đặt banner 324 x 100

Thuyet giang phat phap


Chú Đại Bi là bài kinh trì chú phổ biến được các Phật tử biết đến nhiều nhất. Trì tụng Chú Đại Bi hàng ngày giúp tâm người thanh tịnh, có thể diệt vô lượng tội, tiêu tan giải nạn, được vô lượng phước và khi chết đi thì sinh Cực Lạc.
Chú Đại Bi còn được gọi là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm. Đây được coi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú cứu khổ cứu nạn, thần chú vô ngại đại bi. Trì tụng Chú Đại Bi phải luôn mang tâm từ bi, phát huy thiện tính, hướng đến cuộc sống tốt đẹp và viên mãn.

Trì tụng Chú Đại Bi đúng pháp

Chuẩn bị tinh thần, tư tưởng trước khi trì tụng Chú Đại Bi

Khi trì niệm Chú Đại Bi, bạn cần phải chuẩn bị tư tưởng thoải mái, thanh tịnh. Tắm gội sạch sẽ, thay đổi y phục nghiêm trang, không nên để cho trong người có mùi hôi.

Bàn thờ trì tụng Chú Đại Bi

Hành giả nên có một phòng riêng yên tĩnh thờ Bồ Tát ngàn tay, ngàn mắt. Nếu không có thì có thể sử dụng bất cứ tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nào. Tuy không bắt buộc, nhưng trên bàn thời nên có trái cây, hoa tươi, lư hương để cắm nhang và nước cúng. Nên để đèn sáng mỗi khi hành lễ.

 

>> Xem thêm: Thuyet giang phat phap chu dai bi

Thông tin liên hệ


: binhan1818
: binhan18
: 0929700998
: Việt Nam