Đặt banner 324 x 100

Sàng lọc trước sinh


Trước đây, khi mang thai phụ nữ sẽ thực hiện những phương pháp sàng lọc trước sinh truyền thống như
Siêu âm, Double Test, Triple Test, chọc ối...để theo dõi sự phát triển của thai nhi.