Đặt banner 324 x 100

Ý nghĩa của việc xét nghiệm HbA1C trong chẩn đoán, theo dõi điều trị đái tháo đường.


HbA1C cho biết đường huyết trung bình của bạn trong 
khoảng thời gian từ 2 đến 3 tháng vừa qua.
✔️Giúp bạn so sánh với kết quả thử đường huyết do bạn 
thực hiện. 
✔️Giúp bạn đánh giá kế hoạch kiểm soát tiểu đường của 
bạn. 
✔️Cho bạn biết những sự thay đổi trong kế hoạch điều trị