Đặt banner 324 x 100

Khớp Nối Trơn (Phi 16 Đến Phi 40)


Khớp nối trơn


MODEL
Mã số
SIZE
Kích thước
NTS 16 Khớp nối trơn Ø 16
NTS 20 Khớp nối trơn Ø 20
NTS 25 Khớp nối trơn Ø 25
NTS 32 Khớp nối trơn Ø 32
NTS 40 Khớp nối trơn Ø 40

Chức năng :

 ► Nối ống PVC.

Thông tin liên hệ


: hoathinh44
:
:
:
: