Đặt banner 324 x 100

Táp Lô Dận Dụng Hòa Thịnh (Dùng Trong Ngành Điện)


Táp Lô Công Nghiệp 
MODEL
Mã số
SIZE
Kích thước
TL620 300 x 200 x 35

Chức Năng:

 ► Lắp đặt điện kế và CB.

Táp Lô Dân Dụng


MODEL
Mã số
SIZE
Kích thước
TL8016 8 x 16
TL8020 8 x 20
TL1118 11 x 18
TL1318 13 x 18
TL1616 16 x 16
TL1620 16 x 20
TL1625 16 x 25
TL2020 20 x 20
TL2025 20 x 25
TL2030 20 x 30
TL2535 25 x 35
TL3040 30 x 40

Chức Năng:

 ► Lắp đặt CB, ổ cắm, cầu chì, công tắc,...

Thông tin liên hệ


: hoathinh44
:
:
:
: