Đặt banner 324 x 100

T Có Nắp Và T Thường LiHHan (Phi 16 Đến Phi 32)


Co L thường


MODEL
Mã số
SIZE
Kích thước
LAT 16 Co L Ø 16 thường
LAT 20 Co L Ø 20 thường
LAT 25 Co L Ø 25 thường
LAT 32 Co L Ø 32 thường
LAT 40 Co L Ø 40 thường

Chức năng :

 ► Tạo góc vuông 900 cho ống PVC ( L thường ).

Tap có nắp


MODEL
Mã số
SIZE
Kích thước
TAB 16 T có nắp Ø 16
TAB 20 T có nắp Ø 20
TAB 25 T có nắp Ø 25
TAB 32 T có nắp Ø 32

Chức năng :

 ► Chia ống PVC ra 2 ngã thẳng ( T có nắp ).

Thông tin liên hệ


: hoathinh44
:
:
:
: