Đặt banner 324 x 100

Quản lý tài sản cố định doanh nghiệp


Quản lý tài sản là gì? 

Quản lý tài sản tức là giám sát và duy trì những thứ có giá trị cho một thực thể hoặc một nhóm. Nó có thể áp dụng cho cả tài sản hữu hình và vô hình. Quản lý tài sản là một quy trình có hệ thống để phát triển, vận hành, duy trì, nâng cấp và thanh lý tài sản một cách có hiệu quả.

Quản lý tài sản trong môi trường kỹ thuật hay được định nghĩa là: thực hành quản lý để giảm chi phí thấp nhất và đạt được lợi nhuận cao nhất ( dành cho các tài sản có năng suất như nhà máy và thiết bị) và giám sát và duy trì các hệ thống cơ sở, với mục tiêu cung cấp những dịch vụ tốt nhất có thể cho người sử dụng ở mọi khía cạnh.

Quản lý tài sản doanh nghiệp là quá trình xử lí và các hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý tài sản của tổ chức, gồm tài sản vật chất hay phi vật chất . Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế đã xuất bản ra bản tiêu chuẩn hệ thống quản lý về quản lý tài sản cho doanh nghiệp vào năm 2014. Chuỗi tiêu chuẩn ISO 55000 cung cấp các thuật ngữ, yêu cầu và hướng dẫn việc thực thi, duy trì và cải thiện hiệu quả của hệ thống quản lý tài sản doanh nghiệp.

Điều kiện để 1 tài sản là 1 tài sản cố định là:

 • Phải có thời gian sử dụng trên 1 năm
 • Nguyên giá của tài sản phải từ 30 triệu đồng trở lên
 • Mang lợi ích trong tương lai của doanh nghiệp

Nguyên tắc trong công tác quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp:

 • Tất cả tài sản cố định trong doanh nghiệp cần có một bộ hồ sơ riêng để quản lý chặt chẽ gồm có: Hợp đồng mua bán tài sản cố định, Hóa đơn mua, bán tài sản, Biên bản giao,nhận tài sản, các Chứng từ và giấy tờ liên quan khác như xuất xứ, tờ khai hải quan (nếu có), giấy tờ đánh giá chất lượng,…

 • Mọi tài sản cố định doanh nghiệp nên phân loại rồi đánh số riêng. TSCĐ phải luôn luôn được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ.

 • TSCĐ cần được quản lý những vấn đề sau một cách kịp thời và chính xác, số hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

Giá trị còn lại trên sổ
kế toán của TSCĐ
= Nguyên giá của
tài sản cố định
Số hao mòn luỹ kế
của TSCĐ

 

Những TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, doanh nghiệp phải thực hiện quản lý, theo dõi, và bảo quản theo quy định hiện hành và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Doanh nghiệp phải thực hiện việc quản lý đối với những tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh như những TSCĐ thông thường

Giải pháp quản lý tài sản hoàn hảo cho mọi doanh nghiệp.

Quản lý tài sản đang là một phần vô cùng quan trọng trong việc hoạch định ngân sách và chiến lược cho doanh nghiệp. Hiểu được những vấn đề của khách hàng và kinh nghiệm làm việc lâu năm của chúng tôi, chúng tôi đã và đang phát triển phần mềm quản lý tài sản cố định doanh nghiệp 2019 dành cho doanh nghiệp và từng ứng dụng riêng biệt. Những lợi ích mà bạn có thể đạt được khi áp dụng giải pháp giải quyết của Gsoft.com.vn.

 •  Được cấp tài khoản dùng thử
 •  Quản lý được chặt chẽ tất cả tài sản doanh nghiệp tránh mất mát, tài sản ảo
 •  Cung cấp chức năng quét mã vạch hỗ trợ kiểm kê tài sản nhanh chóng.
 •  Phân tích ưu nhược của tài sản cố định, tránh trường hợp "tài sản chết" trong doanh nghiệp
 •  Giảm bớt lượng công việc của bộ phận nhân sự từ cấp quản lý đến nhân viên.

Thông tin liên hệ


: Vothitunhung
:
:
:
: