Đặt banner 324 x 100

Kem bell


Khi trước và sau khi xài kem bell thần thánh. Da đẹp lên trắng hồng hào, k còn da mụn của ngày trc nữa