Đặt banner 324 x 100

Ưu đãi Sàng lọc trước sinh NIPT


ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%
SÀNG LỌC TRƯỚC SINH NIPT

sàng lọc trước sinh nipt
TriSure Basic

Giá ưu đãi: 4.000.000 VNĐ ( Giá 6.000.000 VNĐ)
Thực hiện trong nước
Tầm soát bất thường NST 21 (Down), 18 (Edward), 13 (Patau)
Độ chính xác >99%
Thực hiện từ tuần thứ 9 của thai kỳ
Nhận kết quả sau 5 ngày làm việc
Hỗ trợ 5 triệu phí chẩn đoán
Tặng ngay voucher 500.000đ

TriSure II

Giá ưu đãi: 6.000.000 VNĐ ( Giá 8.000.000 VNĐ)
Thực hiện trong nước
Tầm soát bất thường số lượng tất cả 23 cặp NST của cơ thể
Độ chính xác >99% (T13, 18, 21)
Thực hiện từ tuần thứ 9 của thai kỳ
Nhận kết quả sau 5 ngày làm việc
Bảo hiểm kết quả 200 triệu
Tặng ngay voucher 500.000đ

CentoNIPT

Giá ưu đãi: 13.000.000 VNĐ ( Giá 15.000.000 VNĐ)
Thực hiện tại Liên bang Đức
Tầm soát bất thường NST 21 (Down), 18 (Edward), 13 (Patau) và NST giới tính
Chính xác từ 99.9% đến 100%
Thực hiện từ tuần thứ 10 của thai kỳ
Nhận kết quả sau 8 ngày làm việc
Hỗ trợ 5 triệu phí chẩn đoán
Tặng ngay voucher 500.000đ
————-
Thời gian ưu đãi: 15/12/2018-15/1/2019

Phòng khám Medic Sài Gòn tại Đà Nẵng.
Địa chỉ: 97 Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng.
Hotline: 0901.555.1519