Đặt banner 324 x 100

Theo dõi cá nhân thiết bị theo dõi gps


http://thietbidinhvimini.com/theo-doi-ca-nhan-thiet-bi-theo-doi-gps-mini-cho-tre-em-dong-vat-xe-hoi-chia-khoa-theo-doi-vat-nuoi-gps/

.Delicate mặt dây chuyền xuất hiện.

Định vị chính xác đa chế độ 2.GPS + BDS + LBS.

3. ngủ đông tiết kiệm thiết kế điện.

4. Định vị thời gian thực.

5. Giám sát thông minh.

6. nói chuyện khó khăn / Giám sát từ xa

7.SOS một chức năng khẩn cấp chính, tự động xác định

Thông tin liên hệ


: tainghesieunho
:
:
:
: