Đặt banner 324 x 100

Bán buôn Pin dài tuổi thọ Sim Thẻ Mini


http://thietbidinhvimini.com/ban-buon-pin-dai-tuoi-tho-sim-the-mini-solar-tracker-animal-gps-theo-doi-thiet-bi-cho-bo/

là một kích thước thu nhỏ sáng tạo và thiết bị định vị vật nuôi từ xa với công nghệ GPS U-blox tích hợp và công nghệ GSM / GPRS. Nó để theo dõi và bảo vệ vật nuôi của bạn. Bạn có thể tìm thấy vật nuôi của bạn rất sớm khi họ đã bị mất.

Máy theo dõi GPS chủ yếu được sử dụng để theo dõi vật nuôi, chẳng hạn như mèo, chó, gia súc, thỏ, v.v … Bạn có thể biết vật nuôi của mình ở bất cứ đâu và mọi nơi.

Thông tin liên hệ


: tainghesieunho
:
:
:
: