Đặt banner 324 x 100

Những kỹ năng cần thiết của tổ trưởng quản lý sản xuất


Tổ trưởng sản xuất là người phải có trách nhiệm quản lý phân xưởng hay quản lý các nhân viên trong tổ sản xuất của mình và tập huấn kỹ năng lãnh đạo. Tổ sản xuất là đơn vị trực tiếp tạo ra các sản phẩm cho doanh nghiệp, những yếu tố đầu vào như máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, công nhân người lao động. Do đó người tổ trưởng phải là người vừa có trình độ chuyên môn lại phải có kỹ năng quản lý tốt thì mới vận hành được các yếu tố đầu vào để cho ra các sản phẩm đạt chất lượng hiệu quả cao. Vậy kỹ năng quản lý của tổ trưởng sản xuất là gì ?

Kỹ năng quản lý của tổ trưởng sản xuất

  • Thao tác khó hoặc những cái mà công nhân lúng túng, cần hướng dẫn và phân công người hướng dẫn.
  • Tìm ngay giải pháp để giảm thiểu khó khăn hoặc điều kiện không thuận lợi
  • Phát huy những thuận lợi trong công việc mới để mọi người tận dụng cơ hội tăng thu nhập
  • Trong tổ sản xuất sẽ có một vài cá nhân thiếu năng lực không theo kịp hướng dẫn người tổ trưởng cần xây dựng phương pháp phù hợp để những cá nhân này theo kịp bộ máy sản xuất như : đối tượng dễ bị tổn thương do kế hoặc sản xuất thay đổi, họ tiếp thu chậm, không dễ thích ứng với sự thay đổi, tâm lý tiêu cực trước sự thay đổi đã trở thành căn bệnh mãn tính.

Bên cạnh việc tích cực kèm theo cặp hướng dẫn các cá nhân này một cách kiên trì, người tổ trưởng sản xuất còn phải từng bước thay đổi nhận thức của họ để tạo điều kiện phát triển cho chính cá nhân đó vừa nâng cao hiệu quả sản xuất của từng đội.
 

Khi đã làm tổ trưởng thì có thể nắm được điểm mạnh và điểm yếu của từng cá nhân trong tổ sản xuất của mình thì mới có thể dễ dàng phối hợp các tổ viên để cùng hướng đến mục đích chung của doanh nghiệp cũng như nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung .

Với kỹ năng quản lý của tổ trưởng sản xuất là yếu tố quan trọng đối với một tổ trưởng sản xuất bởi lẽ chúng ta đều biết rằng hầu hết tổ trưởng đi lên từ công nhân do đó họ sẽ có còn nhiều hạn chế trong việc quản lý dẫn dắt và giám sát hoạt động của tổ mình đặc biệt khi đối tượng quản lý của họ lại chính lại là công nhân một đội ngũ rất đa dạng về thành phần và trình độ. Chính vì thế tổ trưởng sản xuất cần biết và hiểu rõ được vai trò trách nhiệm công việc vị trí của mình đảm nhiệm có thể làm tốt và hiệu quả công việc được giao.


 

Thông tin liên hệ


: quyenngoc_vmp
:
:
:
: