Đặt banner 324 x 100

Làm việc 2 năm tại ks 4 sao, 5 sao tại macau lương 22 – 40 triệu/tháng + 1 triệu 4 nhà/tháng.( tùy việc)


- nhân viên hỗ trợ cửa chính (YC: tiếng QĐ) : NAM & NỮ
- nhân viên hỗ trợ hành lý (YC: tiếng QĐ) : NAM & NỮ
- nhân viên tiền sảnh (YC: tiếng QĐ & ANH) : NAM & NỮ
- Nhân viên hỗ trợ dịch vụ  (kv game. YC: tiếng QĐ & ANH) : NAM & NỮ
- Đại sứ du lịch  (YC: tiếng QĐ & ANH) : NỮ
Tuổi: 18 – 32
- Thời gian làm việc:

Thông tin liên hệ


: Facebook
:
:
:
: