Đặt banner 324 x 100

Máy làm đá viên snooker chất lượng cao, chi phí thấp


Máy làm đá viên tinh khiết snooker sản lượng 190kg/ngày, lượng tích trữ đá 120kg chất lượng , tiết kiệm điện nước.
máy làm đá snooker sk420 giá: 60 000 000trMáy làm đá chuỗi viên đạn